Coronavirus:

tijdelijke opschorting van onze lessen

Beste leden,

Naar aanleiding van de maatregelen die getroffen werden door de nationale veiligheidsraad en om ons steentje bij te dragen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, schorten ook wij alle lessen en activiteiten op, en dit tot en met 3 april 2020. De Paasvakantie sluit aan bij deze periode, dwz. 5 weken geen les. Vanuit de gemeente werd beslist dat de sportzalen (zowel gemeentelijke als private) in deze periode niet meer gebruikt mogen worden.  

Wij hopen dat wij na de Paasvakantie terug onze lessen kunnen organiseren en met goede en gezonde moed terug kunnen sporten. 

Laten we met zijn allen de opgelegde maatregelen naleven zodat we samen dit virus snel uit de wereld kunnen helpen.

Bedankt voor jullie begrip.

Zorg voor jezelf en voor elkaar!

het Danco Movado team