Het verhaal van corona in het kindertehuis in Nepal

en hoe Danco Movado het verschil maakt

Dankzij de bijdrage van alle sponsors tijdens de warme Kerstperiode haalden we 1337 € op. Tijdens ons afsluitmoment eind juni (fiets- en wandeltocht) verzamelden we 570 €. De gemeente Zoersel sponsorde in maart 2000€. Dat alles maakt dat we een flink bedrag van 3295€  bijeen kregen en doorstuurden naar Lila die het kindertehuis runt.

het verhaal van het kindertehuis

Lila runt samen met een betaalde hulp het tehuis met 10 kinderen. De meeste kinderen hebben hun roots in de bergen, en worden opgevangen in het kindertehuis, waar ze onderwijs en onderdak kunnen genieten. Enkele kinderen zijn wezen en wonen permanent in het tehuis.

Begin maart ging ook Nepal in lockdown, waardoor de ganse toeristische sector plat viel. Het toerisme is voor Lila een bron van inkomsten, ze ontvangt reizigers en gidst ook nog wandelingen in de bergen tijdens de zomer.

De kinderen die bij familie terecht konden, werden terug gestuurd naar de bergstreken, omdat het onderwijs niet meer mogelijk was, en omdat er geen inkomsten waren om hen onderdak te verstrekken.

7 van de 10 kinderen zijn in december terug gekeerd naar Lalitpur (het dorp waar het kindertehuis ligt), omdat ook in de bergen (die vlak bij de Chinese grens liggen) corona toesloeg.  De kinderen kunnen in beperkte mate nu ook afstandsonderwijs volgen (enkel lager secundair onderwijs). Dankzij jullie hulp zijn 3 laptops gekocht waardoor dit nu ook mogelijk is. 2 laptops worden gedeeld door de verschillende kinderen, de derde laptop is voor Esmé, een meisje dat ook bij hen woonde, maar nu bij een zus onderdak heeft in Pokhara (een stad waar een school is met hoger secundair onderwijs) en daar haar school kan afmaken.  

De situatie ter plaatse is zeer schrijnend. We hebben geregeld whatsapp contact en zien dan ook dat ze binnenshuis met hun jassen aan leven, ze hebben geen verwarming, het dorp ligt op 2000 m hoogte. De kinderen gaan vroeg naar bed, omdat het anders te koud is. 

Het overige geld is gebruikt om de studiekosten te betalen, om nieuwe schoenen en dikke jassen voor de kinderen te kopen, om een watertoestel te kopen, en een nieuw kookvuur op gas, medicatie, fruit en wat gezonde voeding voor de kinderen.

Ze kozen niet om een verwarmingstoestel te kopen, omdat de elektriciteit zo labiel is dat dit heel snel weer zou kapot gaan.

Ze zijn zeer dankbaar, omdat dit de enige inkomstenbron is voor hen op dit moment, samen met een Zwitserse dame die ook fundraisingacties voert.

We kregen ook van alles foto’s te zien, en facturen van hun aankopen.  Chris en Frans zijn er al 2 keer geweest. In april 2018 ben ik ook mee naar daar kunnen reizen, voor wie zich het nog herinnert… we hebben toen een flinke inzamelactie gedaan voor speelgoed, knuffels, dekentjes die we meegenomen hebben, samen met het geld, cash op onze buik gebonden. Ooit vertrekken we weer.. Wie gaat er mee?

Ik ben er zeker van dat onze centen dubbel en dik terecht gekomen zijn. In de bijgevoegde foto’s kan je je een beetje een  beeld vormen van het leven daar.

Hoopvol kijken zij ook uit naar een beter leven in 2021. We blijven dit project steunen met behulp van jullie. Dank voor jullie bijdrage.

Actie gedragen door Danco Movado leden, bezield door Chris en Frans, en Anne

Dankjewel vanuit Nepal!

dank voor jullie bijdrage!