Enkele afspraken en richtlijnen

Danco Movado heeft 3 afdelingen met elk een eigen verantwoordelijke:

 1. Dans : jazzdans voor kleuter tot volwassene en Zumba (Hans Clippeleyr)
 2. Conditie : Ruggensteun, slimfit, bodyfit, Aerobics , turbofit , conditieles voor heren (Anne Peetermans)
 3. Relaxatie : wei wu wei relaxatielessen (Mol Mersie)
Een organisatie kan maar goed draaien en lessen kunnen maar vlot verlopen als er duidelijke afspraken worden gemaakt. Het zou fijn zijn als je deze afspraken grondig doorneemt en ze daarna ook naleeft. Dat maakt het leven zo veel eenvoudiger. Met dank!

Praktische afspraken voor alle deelnemers:

 • We trachten onze lessen tijdig te beginnen, we vragen dan ook om enkele minuten voor de start van de les aanwezig te zijn.
 • Zuivere sportschoenen zijn verplicht in onze zalen. Buitenschoeisel wordt in de kleedkamer of in de gang verwisseld voor geschikte binnenschoenen.
 • Breng waardevolle voorwerpen mee in de zaal, wij zijn niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van materiaal. Nog beter: laat waardevolle zaken thuis.
 • Breng een handdoek en een eigen matje mee. We kunnen niet garanderen dat de matjes van de vereniging gebruikt kunnen en mogen worden.
 • Breng een drinkbus water mee, frisdrank is niet toegelaten in de sportzalen en in de kleedkamers.
 • Lessen worden gegeven in reeksen of jaarlijks of halfjaarlijks. Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen niet door, tenzij anders afgesproken.  Tijdens de lange zomervakantie trachten we een kleine conditiereeks aan te bieden.
 • Ziekenfondsen subsidiëren sportlessen. Print je formulier af, vul het zoveel mogelijk in en wij stempelen en handtekenen. Zo kan je een deel van het inschrijvingsgeld recupereren.
 • Indien een les om één of andere reden niet door kan gaan, worden in de mate van het mogelijke de deelnemers verwittigd en wordt deze les op een ander tijdstip ingehaald.
 • Een afwezige lesgever trachten we te vervangen. Hierbij is het mogelijk dat de inhoud van de les afwijkt van de inhouden die je gewend bent. We trachten wel dezelfde doelstellingen te behouden.
 • We volgen de geldende (corona) richtlijnen en maatregelen avn de overheid.
 • Groepen die wachten op een volgende les zijn stil en rustig in de gang en/of kleedruimte.
 • Danco Movado mag foto’s publiceren van activiteiten, lessen, voorstellingen.  Indien je niet wenst dat je herkenbaar op een foto te zien bent, geef dit jaarlijks aan op het inschrijvingsformulier.

Inschrijven, lidgeld, verzekering, …:

 • Je bent bij onze vereniging ingeschreven als je een infofiche hebt ingevuld en lidgeld betaalde voor een semester of een jaar, of als je de eenmalige administratiekosten betaalde. Elke persoon die ingeschreven is, is verzekerd tegen ongevallen. Indien een ongeval zich voordeed tijdens de les, kom dit dan melden aan de lesgever en vraag ter plaatse de gegevens van de verzekering op, of stuur een mail naar Dancomovado@gmail.com.
 • Ook wie een proefles volgt en een infofiche ingevuld heeft voor die les, is op dat ogenblik verzekerd tegen ongevallen.
 • Lesvergoedingen worden per reeks, halfjaarlijks of jaarlijks betaald. We laten wel de mogelijkheid open om per les te betalen. Hiervoor vragen we een instapvergoeding van 15€  (lidgeld en verzekering) en een lesvergoeding van 8€ per les. De instapvergoeding geldt voor een heel schooljaar. Dat kan niet bij de jazzdans lessen.
 • Gemiste lessen worden in principe niet terugbetaald of gecompenseerd naar een volgend jaar, semester of reeks, enkel in uitzonderlijke situaties kan u hiervoor persoonlijk contact nemen met de verantwoordelijke van de afdeling.
 • Indien we geen geschikte vervanging kunnen vinden voor een afwezige lesgever, zullen maximaal 4 lessen per jaar kunnen wegvallen zonder compensatie.
 • Indien door overmacht meer lessen wegvallen, krijg je een tegoedbon voor het aantal lessen dat boven de 4 lessen wegvalt. Deze voucher is geldig voor het lopende en het volgende seizoen. Enkel wie voor een heel jaar betaalde, heeft recht op zo’n voucher.  We zorgen dan tevens voor minstens 1 online les per week, zowel voor Zumba als voor conditie.

Specifieke afspraken afdeling dans en Zumba:

Jazzdans

  • In principe schrijf je in voor een gans schooljaar. Lessen kunnen niet gewisseld worden of ingehaald, de reeksen bouwen op, en instappen in een andere groep is te moeilijk.
  • Jaarlijks sluiten we het seizoen af met een voorstelling waarin elke groep een demonstratie geeft. We verwachten dat iedereen hieraan deelneemt, behalve indien je een geldige reden hebt.
  • Wie een proefles komt volgen vult voor de aanvang van de les een infofiche in. Een proefles is gratis.

Kinderen en jeugd

  • We hebben jaarlijks een berg verloren voorwerpen. Zorg ervoor dat alle kledij genaamtekend is aub!
  • Ook bij kinderen en kleuters is gepaste kledij en schoeisel belangrijk.
  • Geef je kind aub elke les een drinkbusje met water mee (genaamtekend).

Zumba

  • Wie een proefles komt volgen, vult voor de aanvang van de les een infofiche in. Voor een proefles betaal je 8 €, deze wordt nadien verrekend indien je inschrijft.

Specifieke afspraken afdeling Wei wu wei:

 • Een kennismakingsles kan eenmalig vrijblijvend en gratis gevolgd worden. We vragen wel om je persoonsgegevens in te vullen op een fiche, zo ben je vanaf minuut 1 verzekerd.
 • Enkel bij het begin van de reeks of het seizoen kan je een proefles komen volgen. Latere instap is niet mogelijk omdat dit de lessen te veel stoort.

Specifieke afspraken afdeling conditie:

 • Een kennismakingsles kan eenmalig vrijblijvend en gratis gevolgd worden. We vragen wel om je persoonsgegevens in te vullen op een fiche, zo ben je vanaf minuut 1 verzekerd.
 • Latere instap wordt verrekend in het te betalen lidgeld.
 • Indien je één of meerdere lessen gemist hebt van een conditie- of Zumbales, dan kan deze ingehaald worden in eender welke andere conditie- of Zumbales. Verwittig dan wel de lesgever voor het begin van de les.  Wie in een ploegenstelsel werkt, kan een jaar- of semesterabonnement nemen dat dag- en avondles afwisselt of combineert. We verwachten wel dat je hoofdzakelijk naar de les(sen) komt waarvoor je inschreef. Indien je definitief wenst over te schakelen, kom het dan melden, zodat we enig zicht blijven houden op onze leden.
 • Vooral voor de volwassenen: een jaarlijkse controle bij je huisarts is aangewezen. Laat de medische fiche invullen en bezorg ons deze terug. Dat is niet verplicht, wel aan te raden. 

Heb je nog vragen? Aarzel niet en stel ze ons!